CORPORATE DESIGN PDF Tlačiť E-mail

Corporate design môžeme chápať ako vzťah medzi marketingovými, reklamnými požiadavkami a komunikačnými potrebami firiem. Základom je vždy pochopenie potrieb klienta a situácie na trhu.

Jedná sa o grafický štýl, prostredníctvom ktorého sa firma prezentuje navonok. Základnú stavbu tvorí systém prezentácie a koordinácie jednotlivých prvkov dizajnu a celkové riešenie identity a ďalej grafický dizajn, ktorý je prezentovaný pravidlami jeho použitia.

Ďalším stupňom je firemný grafický manuál, ktorý obsahuje pravidlá práce s logotypom a jeho použitie v bežných situáciách v živote firmy. Určuje a definuje:

 • tvarová a farebná definícia logotypu
 • hlavné firemné a doplnkové písmo
 • firemné farby
 • vizitky
 • firemný hlavičkový papier
 • interné tlačoviny
 • externé tlačoviny
 • obálky, nálepky
 • prospekty, katalogy
 • riešenie označovanie firmy
 • pracovné oblečenie
 • rekalmné predmety
 • označenie firemných vozidiel

Registrovaná značka a logo sú dnes základným kameňom obchodného úspechu firmy na trhu. Cieľom vhodne zvoleného corporate designu a s ním súvisiacich marketingových aktivít je pritiahnuť pozornosť klientov a udržať si ich priazeň. V tomto ohľade má jednotný firemný štýl nezastupiteľnú úlohu.

VYBRANÉ REFERENCIE
ZTS NAMESTOVO a.s. | LKT s.r.o. | HSG s.r.o. | Stavebniny Grígeľ | Herplast s.r.o. | DSI DATA s.r.o. | BS Partner s.r.o. | ELVENOVA a.s. | ENERGONOVA a.s. | SKI VITANOVÁ