Public Relations PDF Tlačiť E-mail

Public relations [PR] je účinný nástroj, ktorý dokáže pomôcť v mnohých oblastiach firemného života. Kvalitne zvládnutý PR sa stáva rozhodujúcim prvkom na konkurenčnom poli. Tento nástroj zasahuje a dokáže ovplyvniť každú sféru života.

 • OBCHOD
 • ZÁKAZNÍCI
 • SPONZOROVANIE
 • TRETÍ SEKTOR
 • NÁTLAKOVÉ SKUPINY
 • MÉDIA
 • POLITIKA
 • ŠTÁTNA SPRÁVA
 • ZAMESTNANCI


Dobre spracovaná PR stratégia a jej využitie v každodennom živote firmy Vám pomôže budovať pozitívny imidž a posilňovať prestíž na trhu. Pomáhame klientom vytvárať a komunikovať ich firemnú identitu a riadiť vzťahy s verejnosťou. Používame riadené udalosti a sponzorské projekty na vytváranie pozitívnej publicity a budovanie vzťahov.

 • TLAČOVÉ SPRÁVY A KONFERENCIE
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
 • EVENTY PRE ZÁKAZNÍKOV A MÉDIA
 • SPONZORING A DOBROČINNOSŤ
 • MONITORING MÉDIÍ
 • vernostné programy pre zákazníkov
 • vnútrofiremná A KRÍZOVÁ komunikácia
 • komunikačné manuály a školenia

EVENTS MANAGEMENT čítať viac...