EVENTS MANAGEMENT PDF Tlačiť E-mail

Organizujeme akcie od málopočetných akcií team buildingového typu, cez firemné večierky,
firemné dni až po veľké konferencie, kongresy a plesy. Vždy sa snažíme zohľadniť
predpokladanú cieľovú skupinu a ponúknuť jej vyvážený program. V rámci ponúkaného
rozpočtu ponúkame najlepšie možné služby a servis.

V tejto oblasti pre nás platí: „Čím presnejšie nám poviete, čo pre vás môžeme urobiť, tým presnejšie to pre vás urobíme“. Zvyšok je na nás. Kreativita, kvalitná komunikácia, dotiahnuté detaily a komfort klienta v poskytovaných službách je to, čo klienti vyhľadávajú a oceňujú. Okrem komplexného zastrešenia organizácie eventov spolupracujeme na mnohých akciách v čiastočných úlohách, ako je zabezpečenie hostesiek, vytipovanie vhodnej lokality a zabezpečenie ubytovania, návrhu zábavného alebo spoločenského programu.

> KREATÍVNY NÁVRH AKCIE
program, medializácia, cieľová skupina
> TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
priestory, gastro, ozvučenie, osvetlenie
> PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
hostia, moderátori, hostesky

> kongresový a konferenčný servis
> ochutnávky, prezentácie, výstavy
> zábavné večierky
> dni otvorených dverí
> zážitkové aktivity - budovanie tímu
> reklamné predmety