BRAND BUILDING PDF Tlačiť E-mail

Značka je meno Vašej firmy, produktu, či služby. Značku môžeme prirovnať k lodi, ktorá pláva do bitky. Manažér značky je jej kapitánom, ktorý musí vedieť, kam loď pláva a aký má kurz. Konkurenčná značka je nepriateľská loď, potrebujeme poznať jej silu, kurz a polohu. Zákazník je ako vietor, keď budeme poznať ako silno a kam bude fúkať, môžeme značku pripraviť na zmeny.

Ponúkame Vám službu, prostredníctvom ktorej môžete vytvoriť silnú značku a úspešne ju umiestniť na trh. Sme si vedomí, že to nie je ľahký proces, ale určite možný a dokonca nevyhnutný.

Budujeme a spájame stratégie značieks obchodnými stratégiami a tak dosahujeme výborné výsledky. Chápeme značku ako osobnosť a dávame jej iskru. Pomôžeme Vám, stať sa “značkovými” ! Dokážeme s Vašou pomocou vybudovať, udržať a riadiť štyri aspekty, na ktorých stojí hodnota značky.

  • ZNALOSŤ ZNAČKY
  • VNÍMANÁ KVALITA ZNAČKY
  • ZÁKAZNÍCKA VERNOSŤ
  • ASOCIÁCIE SPOJENÉ SO ZANČKOU

 

  • audit pozície značky
  • stratégia budovania značky
  • realizácia budovania značky
  • zákaznícke a vernostné kluby
  • manuál stratégie značky
  • poradenstvo, konzultácie, školenie