Vyskúšajte si demo účet a zistite ako zarábať!

Vyskúšajte si demo účet!

Obnova hesla

Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zvolili pri svojej registrácii.
Váš e-mail slúži zároveň ako prihlasovacie meno.

Na tento e-mail vám pošleme dočasné heslo, pomocou ktorého sa budete môcť prihlásiť.

Používateľ neexistuje, alebo pri pokuse o obnovu hesla nastala chyba
UP Centrála 1.1.2
v1.1.2
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-85-g3be4d
Databáza v60.7
zostavenie 6 (release-debug),
2023-11-12T12:44:34
LOGS: [2023-12-10 21:11:03.6166752] Run time 189 ms, 854 μs, and 3 hnsecs
- +
LOG START [2023-12-10]
[F3BF40BD:721A293A 21:11:03.4897549] LESCODE WARN [arinas.platform.builtin.code.warn.exec:74] WARN in method: /security/realm/database.resetPassword() on Ln 37, Col 3: "Password reset failed. Cannot read user record", thrown [Databázová politika UP]
   ┬─ 0 = "Password reset failed. Cannot read user record" (string[46])
   └─ 1 ┬─ recordNotFound = NULL (void)
     └─ input ┬─ type ┬─ name = "pouzivatel" (string[10])
          │    ├─ key ── simple ── id ┬─ type ── uint = NULL (void)
          │    │           └─ column = "pouzivatel_id" (string[13])
          │    ├─ attr ┬─ pouzivatelId ┬─ type ── integer = NULL (void)
          │    │    │        └─ column = "pouzivatel_id" (string[13])
          │    │    ├─ prihlasovacieMeno ┬─ type ── string = NULL (void)
          │    │    │          └─ column = "prihlasovacie_meno" (string[18])
          │    │    ├─ heslo ┬─ type ── string = NULL (void)
          │    │    │    └─ column = "heslo" (string[5])
          │    │    ├─ poslednePrihlasenie ┬─ type ── timestamp = NULL (void)
          │    │    │           ├─ timezone = false (bool)
          │    │    │           └─ column = "posledne_prihlasenie" (string[20])
          │    │    ├─ pocetNeuspesnychPrihlaseni ┬─ type ── integer = NULL (void)
          │    │    │               └─ column = "pocet_neuspesnych_prihlaseni" (string[28])
          │    │    ├─ aktivny ┬─ type ── bool = NULL (void)
          │    │    │     └─ column = "aktivny" (string[7])
          │    │    ├─ docasneHeslo ┬─ type ── string = NULL (void)
          │    │    │        └─ column = "docasne_heslo" (string[13])
          │    │    ├─ docasneHesloPlatneDo ┬─ type ── timestamp = NULL (void)
          │    │    │            ├─ timezone = false (bool)
          │    │    │            └─ column = "docasne_heslo_platne_do" (string[23])
          │    │    ├─ fyzickaOsobaId ┬─ type ── integer = NULL (void)
          │    │    │         └─ column = "fyzicka_osoba_id" (string[16])
          │    │    └─ fyzickaOsoba ┬─ type ── manyToOne = NULL (void)
          │    │            ├─ column = "fyzicka_osoba_id" (string[16])
          │    │            ├─ referencedColumn = "fyzicka_osoba_id" (string[16])
          │    │            └─ referencedType ┬─ __type = "/data/type/proxy" (string[16])
          │    │                     ├─ name = "Fyzická osoba" (string[14])
          │    │                     └─ typePath ── table ── fyzickaOsoba = NULL (void)
          │    ├─ filter ── eq ┬─ column = "prihlasovacie_meno" (string[18])
          │    │        ├─ value = <empty> (string)
          │    │        └─ type ── string = NULL (void)
          │    └─ order ┬─ 100017 ┬─ expr = "pouzivatel_id" (string[13])
          │        │     └─ desc = true (bool)
          │        └─ 100018 ── expr = "aktivny" (string[7])
          └─ retrieve ── filter ── 100013 ┬─ __type = "/data/filter/compare" (string[20])
                          ├─ operator ── eq = NULL (void)
                          ├─ attr = "prihlasovacieMeno" (string[17])
                          ├─ valueType ── string = NULL (void)
                          └─ value = <empty> (string)
[F3BF40BD:721A293A 21:11:03.4899877] LESCODE WARN [arinas.platform.builtin.code.warn.exec:74] WARN in method: /security/realm/static.resetPassword() on Ln 1, Col 1: "Not implemented!" [Staticka politika]
   = "Not implemented!" (string[16])