Vyskúšajte si demo účet a zistite ako zarábať!

Vyskúšajte si demo účet!

Oboznámte sa s dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s.

Pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov sa oboznámte so všetkými dokumentami spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. Podpísaním zmluvy súhlasíte s ich obsahom.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dokumenty

Zmluvná dokumentácia

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia produktov UP platné od 15.4.2024

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia produktov UP platné od 1.7.2023

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby riadenia portfólia produktov UP platné od 16.12.2021

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia produktov UP platné do 16.12.2021

Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti UP ocp

Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

Cenník služieb platný do 16.12.2021

Cenník služieb platný od 16.12.2021

Cenník služieb platný od 15.04.2024

Žiadosť o výber zo Zmluvného účtu klienta

Výpoveď zmluvy o riadení portfólia

Vyhlásenie profesionálneho klienta

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP dynamik J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP dynamik PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP dynamik PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Upík PV)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Renta)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Dividenda)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Flexi)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Kombi K 50)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP K 20)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor UP Invest J)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Invest PP)

Zmluva o riadení portfólia (Vzor pre UP Invest PV)

Investičné stratégie

Investičná stratégia UP 60

Investičná stratégia UP 70

Investičná stratégia UP 80

Investičná stratégia UP Invest

Investičná stratégia UP K 20

Investičná stratégia UP K 50

Povinne zverejňované dokumenty

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií

Zásady a pravidlá kategorizácie a zmeny kategorizácie klientov

Stratégia vykonávania pokynov

Informácie pre klientov a potencionálnych klientov o finančných nástrojoch a o rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi

Predzmluvné informácie pred poskytnutím investičnej služby pre neprofesionálnych klientov

Rozhodnutie o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb (výňatok)

Upozornenie pre neprofesionálnych klientov

Upozornenie pre profesionálnych klientov

Etický kódex obchodníka s cennými papiermi

Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite výkonu za rok 2019

Informácie o OCP za rok 2019

Informácie o OCP k 30.06.2020

Vyročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2020

Informácie o OCP k 31.12.2020

Informácie o piatich najlepších miestach a kvalite výkonu za rok 2020

Informácie o OCP k 30.6.2021

Výročná správa za rok 2021

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o kvalite vykonávania v roku 2021

Informácie o OCP k 30.6.2022

Informácie o OCP k 31.12.2021

Výročná správa za rok 2022

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o kvalite vykonávania v roku 2022

Informácie o OCP k 31.12.2022

Informácie o OCP k 30.6.2023

Výročná správa za rok 2023

Informácie o OCP k 31.12.2023

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o kvalite vykonávania v roku 2023

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

UP Centrála 1.4.3
v1.4.3
ARINAS Server (UP-PROD/SYM-CT100:1309)
v0.4.22-108-ge6483
Databáza v63.6
zostavenie 16 (release-debug),
2024-07-09T21:17:08
LOGS: [2024-07-23 19:02:10.3432225] Run time 506 ms, 870 μs, and 3 hnsecs
- +