Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.20.0
v0.20.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-13-g0435a
Databáza v50.21
zostavenie 11 (release-debug),
2021-05-27T20:08:42
LOGS: Run time 406 ms, 938 μs, and 5 hnsecs
- +