Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 1.1.0
v1.1.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-83-g8f512
Databáza v60.1
zostavenie 1 (release-debug),
2023-08-23T15:40:36
LOGS: [2023-09-22 07:42:42.4502828] Run time 127 ms, 350 μs, and 5 hnsecs
- +