Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.16.0
v0.16.0
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.21-55-g57b69
Databáza v46.19
zostavenie 301 (release-debug),
2020-08-13T19:55:41
LOGS: Run time 169 ms, 399 μs, and 4 hnsecs
- +