Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.18.2
v0.18.2
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-10-g96953
Databáza v48.13
zostavenie 22 (release-debug),
2021-03-19T13:04:17
LOGS: Run time 366 ms, 794 μs, and 9 hnsecs
- +