Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.24.5
v0.24.5
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-74-ga6bc9
Databáza v56.5
zostavenie 22 (release-debug),
2023-05-24T16:08:48
LOGS: [2023-06-03 16:58:37.3562042] Run time 122 ms, 726 μs, and 1 hnsec
- +