Investičný produkt

Pre demo účet máte k dispozícii len produkt Dynamik.

{{ popisVybranehoProduktu }}

Vyplňte svoje údaje:

Pre potreby založenia demo účtu vyplňte svoje údaje. Na zadané telefónne číslo Vám zašleme prístupový kód do demo účtu.

Vyberte prosím investičnú stratégiu:

{{ nadpisStrategie }}

{{ popisStrategie }}

UP Centrála 0.21.1
v0.21.1
ARINAS Server (UP-PROD)
v0.4.22-15-ge2b80
Databáza v52.5
zostavenie 21 (release-debug),
2021-09-14T22:43:27
LOGS: Run time 88 ms and 960 μs
- +