Vyskúšajte si demo účet a zistite ako zarábať!

Vyskúšajte si demo účet!

Prečo UP?

Sme Upriamení na výnos, bezpečnosť a rýchly prístup k peniazom. Vyvinuli sme spoľahlivý systém obchodovania na finančných trhoch, formou riadenia portfólia klienta. Náš systém je založený na sofistikovaných matematicko-algoritmických modeloch. Využívame pritom širokú škálu finančných nástrojov so zameraním najmä na obchodovanie menových párov. Meniaci sa svet si vyžaduje nové riešenia, preto pracujeme s peniazmi inak, moderne a vždy Upriamení na klienta. To všetko s overenými 10-ročnými investičnými skúsenosťami.

Bezpečnosť

Bezpečnosť investovania je pre nás prvoradá. Všetky vklady našich klientov sú zabezpečené voči strate na základe zvolenej investičnej stratégie.

Produkty na mieru

Pripravili sme pre vás širokú škálu produktov, ktoré obsahujú investičné riešenia pre všetky vaše životné situácie, či už chcete nechať peniaze rásť alebo ich používať.

Voľnosť

Vaše financie nie sú viazané v dlhodobých obchodoch, preto výbery môžete realizovať kedykoľvek podľa vašich potrieb. Dohodnuté vklady môžete tiež upravovať podľa vašich možností. Vklady a výbery vašich peňazí máte s nami plne vo svojich rukách.

Stabilita

Znižujeme dopad výkyvov na finančných trhoch na vaše peniaze a prinášame stabilitu do vašich investícii veľkým počtom malých obchodov súčasne rozložených do viacerých finančných nástrojov.

Zmluva online

Uzatvorenie zmluvy zaberie len pár minút vášho času z pohodlia práce alebo domova. Uzatvorením zmluvy online získate 50% zľavu zo vstupného poplatku.


V prípade, že uprednostňujete osobné stretnutie

Reálne poplatky

Klientom neúčtujeme žiadne skryté poplatky. Účtujeme len vstupný a obchodný poplatok z reálne vykonaných obchodov.
Keď vaše peniaze nepracujú, žiadne poplatky neúčtujeme.

Bezpečnosť

Bezpečnosť investovania je pre nás prvoradá. Všetky vklady našich klientov sú zabezpečené voči strate na základe zvolenej investičnej stratégie.

Produkty na mieru

Pripravili sme pre vás širokú škálu produktov, ktoré obsahujú investičné riešenia pre všetky vaše životné situácie, či už chcete nechať peniaze rásť alebo ich používať.

Voľnosť

Vaše financie nie sú viazané v dlhodobých obchodoch, preto výbery môžete realizovať kedykoľvek podľa vašich potrieb. Dohodnuté vklady môžete tiež upravovať podľa vašich možností. Vklady a výbery vašich peňazí máte s nami plne vo svojich rukách.

Stabilita

Znižujeme dopad výkyvov na finančných trhoch na vaše peniaze a prinášame stabilitu do vašich investícii veľkým počtom malých obchodov súčasne rozložených do viacerých finančných nástrojov.

Zmluva online

Uzatvorenie zmluvy zaberie len pár minút vášho času z pohodlia práce alebo domova. Uzatvorením zmluvy online získate 50% zľavu zo vstupného poplatku.

V prípade, že uprednostňujete osobné stretnutie

Reálne poplatky

Klientom neúčtujeme žiadne skryté poplatky. Účtujeme len vstupný a obchodný poplatok z reálne vykonaných obchodov.
Keď vaše peniaze nepracujú, žiadne poplatky neúčtujeme.

 

Investičné stratégie

Naše investičné stratégie sú založené na diverzifikácií portfólia do investičných nástrojov, ktoré poskytujú klientom nadštandardný výnos a zároveň rýchly prístup k ich finančným prostriedkom. Sme Upriamení na bezpečnosť vkladov našich klientov. Miera ochrany vkladov závisí od zvolenej investičnej stratégie.

UP 80

80%

Konzervatívna stratégia s garantovanou istinou 80%

Investičná stratégia UP 80 je určená pre klientov, ktorým postačí nižšie zhodnotenie investovanej sumy, ktorí sa riziko snažia minimalizovať a sú ochotní strpieť len nižšiu stratu. Garantovaná suma, pod ktorú investícia neklesne je 80% investičných vkladov klienta.

Aktuálna výkonnosť 5,66%

UP 70

70%

Vyvážená stratégia s garantovanou istinou 70%

Investičná stratégia UP 70 je určená pre klientov uprednostňujúcich stabilný výnos a akceptujúcich riziko primeranej straty. Garantovaná suma, pod ktorú investícia neklesne je 70% investičných vkladov klienta.

Aktuálna výkonnosť 6,14%

UP 60

60%

Dynamická stratégia s garantovanou istinou 60%

Investičná stratégia UP 60 je určená pre klientov uprednostňujúcich vysoké zhodnotenie investovanej sumy s potencionálne vyššou mierou rizika a možným rizikom vyššej straty. Garantovaná suma, pod ktorú investícia neklesne je 60% investičných vkladov klienta.

Aktuálna výkonnosť 7,29%

Aktuálna výkonnosť vyjadruje čistú mieru zhodnotenia pre príslušnú investičnú stratégiu od vzniku U.P. o.c.p., a.s. na ročnej báze po odpočítaní obchodných poplatkov. Očakávané alebo minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Produkty na mieru

Široká ponuka produktov plne nastaviteľná podľa vašich potrieb.

Dynamik

Dividenda

Renta

Upík

Flexi

Kombi

Invest

Dynamik

Univerzálny produkt s najvyššou mierou zhodnotenia

Dynamik je univerzálny produkt, ktorý ponúka z dlhodobého hľadiska najvyššiu mieru zhodnocovania investovaných prostriedkov. Je ideálny na systematické budovanie majetku klienta pre zabezpečenie svojich budúcich životných potrieb. Produkt Dynamik umožňuje pravidelné alebo jednorazové investície, pričom využíva reinvestovanie ziskov formou zloženého úročenia.

Dlhodobé investovanie
Zložené úročenie
Najvyššie výnosy
Pravidelne / jednorazovo
Jednorazový vklad
1000 €
Mesačný vklad
30 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

$strategia

Upozornenie: predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výkonnosť je čistá výkonnosť po odpočítaní poplatkov.

Pre bližšie informácie o produkte UP Kombi nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Dividenda

Produkt s vyplácaním ročných výnosov

Dividenda je produkt určený pre klientov so záujmom o pravidelné vyplácanie dosiahnutých ročných výnosov za predchádzajúci kalendárny rok. Výnos je vyplácaný ročne vo výške zhodnotenia vložených finančných prostriedkov ako forma pasívneho príjmu klienta. Produkt Dividenda využíva vyššiu mieru zhodnotenia v dôsledku zloženého úročenia počas kalendárneho roka.

Dlhodobé investovanie
Ročné výnosy
Pasívny príjem
Jednorazové investovanie
Jednorazový vklad
1000 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

$strategia

Upozornenie: predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výkonnosť je čistá výkonnosť po odpočítaní poplatkov.

Pre bližšie informácie o produkte UP Kombi nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Renta

Produkt s pravidelným mesačným výplacaním renty

Renta je produkt určený pre klientov, ktorí si chcú zabezpečiť pravidelný mesačný príjem. Produkt predpokladá jednorazovú vstupnú investíciu minimálne 10 000 euro. Doporučená výška poberanej renty je navrhnutá s ohľadom na zachovanie hodnoty počiatočnej investície klienta. Výšku renty si môže klient zvoliť aj sám na základe vlastných možností a potrieb.

Mesačná renta
Pasívny príjem
Voliteľná renta
Jednorazové investovanie
Jednorazový vklad
1000 €
Požadovaná renta
30 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Vyplatená renta

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Vyplatená renta

1 250 700 €

$strategia

Upozornenie: predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výkonnosť je čistá výkonnosť po odpočítaní poplatkov.

Pre bližšie informácie o produkte UP Kombi nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Upík

Investícia v prospech dieťaťa na zabezpečenie budúcich potrieb

Upík je produkt určený pre investovanie v prospech dieťaťa na zabezpečenie jeho budúcich potrieb na štúdium, bývanie alebo štartovací kapitál do života. Produkt je uzatváraný zákonným zástupcom dieťaťa. Právo disponovať s investičným účtom prechádza na dieťa dovŕšením plnoletosti. Produkt Upík ponúka z dlhodobého hľadiska najvyššiu mieru zhodnocovania investovaných prostriedkov využívajúci reinvestovanie ziskov.

Dlhodobé investovanie
Zložené úročenie
V prospech dieťaťa
Pravidelne / jednorazovo
Jednorazový vklad
1000 €
Mesačný vklad
30 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

$strategia

Upozornenie: predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výkonnosť je čistá výkonnosť po odpočítaní poplatkov.

Pre bližšie informácie o produkte UP Kombi nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Flexi

Produkt vhodný pre krátkodobé investovanie

Flexi je najlikvidnejší produkt vhodný pre Fyzické aj Právnické osoby. Z hľadiska štruktúry poplatkov je vhodný na krátkodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov. Hlavnou výhodou je jeho operatívnosť a rýchly prístup k hotovosti. Ide o úplne nový prístup k efektívnemu zhodnocovaniu voľných finančných prostriedkov.

Krátkodobé investovanie
Fyzické osoby
Právnické osoby
Zložené úročenie
Jednorazový vklad
1000 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

$strategia

Upozornenie: predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výkonnosť je čistá výkonnosť po odpočítaní poplatkov.

Pre bližšie informácie o produkte UP Kombi nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Kombi

Produkt Kombi je určený pre klientov, ktorí vlastnia cenné papiere a majú záujem o ich aktívne zhodnocovanie a správu bez zbytočných poplatkov.

Produkt Kombi je určený pre klientov, ktorí vlastnia cenné papiere a majú záujem o ich aktívne zhodnocovanie. Kombi predstavuje investovanie a aktívnu správu finančných prostriedkov a cenných papierov. Vkladom cenných papierov a finančných prostriedkov do kombinovaného portfólia klient získava úschovu a správu cenných papierov bez zbytočných poplatkov na jednom mieste. Aktívne riadenie kombinovaného portfólia prináša klientom zhodnocovanie aktív s nadštandardným výnosom.

Kombinované portfólio
Dlhodobé investovanie
Zhodnocovanie aktív
Nadštandardný výnos
Jednorazový vklad
1000 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

UP K50

1:1

Kombinovaná stratégia pre neprofesionálnych klientov

Investičná stratégia UP K 50 je vhodná pre klientov, ktorí majú záujem vložiť finančné prostriedky a ostatné aktíva do kombinovaného portfólia. Minimálny vklad pri investičnej stratégii UP K 50 je 100 000 EUR.Pre optimálne využitie hodnoty portfólia je potrebné aby minimálne 50 000 EUR v kombinovanom portfóliu tvorili peňažné prostriedky.

UP K20

1:4

Kombinovaná stratégia pre profesionálnych klientov

Investičná stratégia UP K 20 je určená pre profesionálnych klientov, ktorí majú záujem vložiť finančné prostriedky a ostatné aktíva do kombinovaného portfólia. Minimálny vklad pri investičnej stratégii UP K 20 je 500 000 EUR. Pre optimálne využitie hodnoty portfólia je potrebné aby minimálne 100 000 EUR v kombinovanom portfóliu tvorili peňažné prostriedky.

Upozornenie: predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výkonnosť je čistá výkonnosť po odpočítaní poplatkov.

Pre bližšie informácie o produkte UP Kombi nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Invest

Daňovo optimalizovaný produkt s najvyššou mierou zhodnotenia

Invest je daňovo optimalizovaný produkt, ktorý ponúka z dlhodobého hľadiska najvyššiu mieru zhodnocovania investovaných prostriedkov. Je ideálny na systematické budovanie majetku klienta pre zabezpečenie svojich budúcich životných potrieb. Produkt Invest umožňuje pravidelné alebo jednorazové investície, pričom využíva reinvestovanie ziskov formou zloženého úročenia.

Dlhodobé investovanie
Zložené úročenie
Daňová optimalizácia
Pravidelne / jednorazovo
Jednorazový vklad
1000 €
Mesačný vklad
30 €
Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

Stratégia UP 60

14 000 €

Stratégia UP 70
Stratégia UP Invest

340 060 €

Stratégia UP 80

290 700 €

Celkový vklad

1 250 700 €

$strategia

Upozornenie: predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Predpokladaná výkonnosť je čistá výkonnosť po odpočítaní poplatkov.

Pre bližšie informácie o produkte UP Kombi nás prosím kontaktujte telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

 
mobile app UP

Produkty

Kontrolujte svoje transakcie pomocou jednoduchej aplikácie

Vyvinuli sme aplikáciu, ktorá vám umožní sledovanie vašich obchodných transakcií a pohybov na investičnom účte.
Zároveň máte k dispozícii prehľad historického vývoja vašich investícii, realizovaných vkladov a výberov ako aj dokumentov.
Pomocou našej aplikácie môžete jednoducho realizovať výbery z vášho investičného účtu.

mobile app UP

Produkty

Kto tvorí UP

Sme dynamický, profesionálny tím tvorený odborníkmi najmä v oblasti matematiky a technológií s dlhoročnými skúsenosťami na finančných trhoch. Úzko spolupracujeme s poprednými európskymi univerzitami na ďalšom rozvoji našich systémov a stratégií.

HISTORICKÁ VÝKONNOSŤ
NAŠA HISTÓRIA
NÁŠ TÍM
Graf zhodnotenia jednorazovej investície 10 000 € podľa jednotlivých investičných stratégii obchodovaných spoločnosťou U.P. o.c.p., a.s.
Graf zhodnotenia jednorazovej investície 10 000 € podľa jednotlivých investičných stratégii obchodovaných spoločnosťou U.P. o.c.p., a.s.
mobile app UP
Aktuálna výkonnosť
UP 60: 6,4% p.a.*
UP 70: 6,27% p.a.*
UP 80: 5,66% p.a.*

*aktuálna výkonnosť vyjadruje čistú mieru zhodnotenia pre príslušnú investičnú stratégiu od začiatku obchodovania U.P. o.c.p., a.s. na ročnej báze po odpočítaní obchodných poplatkov. Predpokladaný alebo minulý výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Upozornenie: Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Zobrazované údaje výkonnosti sú údaje čistej výkonnosti po odpočítaní obchodných poplatkov.

2008

Začiatok vývoja softvéru

Prvé verzie automatizovaného obchodovania. Spojili sme obchodníkov, matematikov, programátorov.

2010

Oficiálny vstup do finančného sektora

Poradenská a konzultačná činnosť so zameraním na optimalizáciu procesov, postupov a stratégií prostredníctvom matematickej analýzy.

2013

Rozšírenie tímu

Rozšírenie tímu o ďalších obchodníkov, matematikov a programátorov. Partner medzinárodných kongresov o obchodovaní.

2015

Top brokeri v EU

Rozšírenie portfólia spolupracujúcich brokerov (Saxo Bank, LMAX, SwissQuote).

2017

Informačný systém UP.IS

Príprava informačného systému UP.IS pre správu portfólia klientov a obchodovania o.c.p. Tvorenie štruktúry a príprava dokumentov pre registráciu o.c.p.

2019

Registrácia U.P. o.c.p., a.s.

Vytvorenie ponuky komerčných produktov UP a registrácia U.P. o.c.p., a.s.

Predstavenstvo
Ramón Beňo

Ramón Beňo

Predseda predstavenstva

Ľubomír Bukový

Ľubomír Bukový

Člen predstavenstva

Dozorná rada
Branko Vrba

Branko Vrba

Člen dozornej rady

Ľubomír Molnár

Ľubomír Molnár

Člen dozornej rady

Jozef Maršala

Jozef Maršala

Člen dozornej rady

Management
Matej Kostúr

Matej Kostúr

Head of Backoffice

Martina Nerádová

Martina Nerádová

Head of Compliance

Michaela Toman

Michaela Toman

Head of Frontoffice

Matej Ženiš

Matej Ženiš

Head of Dealing

 

Video návod na založenie investičného účtu

Chceš vidieť ako si založiť investičný účet jednoducho a online ? Pozri si krátke video.

Spokojní klienti, spokojné investície!

Prečítajte si, prečo s nami naši spokojní klienti zhodnocujú svoj majetok.

 

Kontaktujte nás

UP Centrála 1.4.3
v1.4.3
ARINAS Server (UP-PROD/SYM-CT100:1309)
v0.4.22-108-ge6483
Databáza v63.6
zostavenie 16 (release-debug),
2024-07-09T21:17:08
LOGS: [2024-07-23 18:41:08.6311527] Run time 207 ms, 405 μs, and 5 hnsecs
- +